BLOG DETAY

Kimler Bireysel Emeklilik Yaptırabilir? 


Kimler Bireysel Emeklilik Yaptırabilir? 

Kimler Bireysel Emeklilik Yaptırabilir? 

Bireysel emeklilik sistemine 18 yaşını doldurmuş olan herkes isteğe bağlı olarak katılım sağlayabilir. 18 yaşından küçük olanların ise ancak kanuni temsilcilerinin imzasıyla katılmaları mümkündür. Bireysel emeklilik sistemi bilindiği üzere sosyal güvenceye tamamlayıcı olarak sunulan bir emeklilik hizmetidir. Bu hizmetin genel amacı tasarrufların emeklilik döneminde kullanılmasını sağlamak ve katılımcıların ek gelir elde etmesini sağlamak. Yaşlandığında ek gelire sahip olan bir emeklinin yaşam refahı çok daha yüksek olacaktır. Bunun için uzun dönem boyunca yatırılacak olan bu sistem sayesinde hem ülke hem de bireylerin ekonomisi yükseltilmiş olacaktır. 
 

Bireysel Emeklilikte Nasıl Emekli Olunur? 


Bireysel emeklilik sisteminde 10 esas alınır. Yani sisteme katılan her bireyin en az 10 yıl boyunca bu sistemde kalmış olması ve 56 yaşını tamamlaması gerekir. Bu süre tamamlandıktan sonra emekli olunabilir. 
 

Bireysel Emeklilik İçin Ne Kadar Para Yatırmam Gerekir? 

Bireysel emeklilikte herhangi bir üst limit bulunmaz. Katılımcılara sunulan planlar doğrultusunda seçim yapılır ve katılımcı hangi planı seçmişse ödemeleri de bu plana göre gerçekleştirilir. 
 

Ödemeye Ara verebilir miyim? 

Bireysel emeklilik sisteminde sözleşme esas alınır. Buna göre emeklilik sözleşmesi içinde katkı payı ödemeleri durdurulabilir ve ara verilebilir. Vadesinde ödenmemiş katkı payının ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde ilgili hesaba herhangi bir ödemenin yapılmaması durumunda sözleşmeye ara verildiği belirlenmiş ve kabul edilmiş olur. Sistemin gönüllülük esasına dayanıyor olması bu sisteme para yatırılmaması durumunda çıkarılma ya da ceza gibi bir durum söz konusu değildir. 

Emekli Olduğumda Ya da Sistemden Ayrıldığımda Ne Kadar Vergi Kesilir? 
 


Katılımcı Bireysel Emeklilik Sisteminden istediği zaman ayrılabilir. Ancak bu durumda emekli olmanın getirdiği avantajlardan yararlanamayacaktır. 10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlara yapılan ödemelerin ve hak edilen devlet katkısının içerdiği irat tutarı %15, 10 yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlara yapılan ödemelerin ve hak edilen devlet katkısının içerdiği irat tutarı %10 oranında stopaj kesintisine tabidir. Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin ve devlet katkısının içerdiği irat tutarı %5 oranında stopaj kesintisine tabidir. 

Devlet Katkısı Nedir, Oranları Ne Kadar? 


Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı, bireyin kendisi tarafından ödenen katkı payına belli bir oranda yapılmış olan tutara verilen isimdir. 2022 yılında bu oran  31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birlikte % 25 olan bu oran %30 olarak uygulanmaktadır.