BLOG DETAY

Bireysel Emeklilik Sisteminin Amacı Nedir?


Bireysel Emeklilik Sisteminin Amacı Nedir?

Bireysel emeklilik sistemi (BES) amacı, insanların çalışma yaşamı süresince küçük yatırımlar yaparak tasarruflarını yaşlandıklarında toplu ya da aylık belli miktarlarda çekebilmelerine imkan tanımasıdır. BES’te yapılan tasarruflar uzun süreli olduğundan dolayı uzun yıllar boyunca yapılan yatırımlar neticesinde yaşlılıkta rahat edilmesi söz konusudur.
İnsanlar çalışma hayatları süresince kazandıkları paraları yaşlandıklarında maalesef alamıyorlar. Dolayısıyla emeklilik dönemi insanın paraya ihtiyacı olan zamandır.

Bu dönemdeki gelir ne kadar yüksek olursa bu durumda yaşlandığınızda yaşam konforunuzda o kadar yüksek olacaktır. Bu sayede gençken hayalini kurduğunuz tüm planları yaşlandığınızda hayata geçirebilmeniz söz konusu olacaktır.Bireysel emeklilik sistemine gönüllü olarak katılabilirsiniz. Sosyal güvenlik sistemine destek olan bu ek gelir modelinin amacını basit bir şekilde özetleyecek olursak şöyle sıralayabiliriz.

BES’in amaçları özetle şu şekilde sıralanabilir;

  • Emekliliğe yönelik olarak yapılan tasarrufların yatırıma doğru yönlendirilmesi ve bu sayede yaşlandığında ek gelir sağlayarak refahın yükseltilmesi sağlanmış olacaktır.
  • Ülke ekonomisine uzun vadeli olarak kaynak yaratılmasına imkan sağlamak,
  • İstihdamın artırılmasını sağlamak,
  • Ekonomiye katkı sağlamak,
  • 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca yürürlüğe giren BES; tasarrufların toplanması, değerlendirilmesi ve kişiye toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanır. Bu sistem, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda mevcut olan sağlık hizmetleri veya diğer hizmetleri sunmaz. BES, zorunlu sosyal güvenlik sisteminin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır.
  • Bireysel emeklilik sisteminde ödemiş olduğunuz katkı payının % 30’u devlet katkısı olarak destek sağlar. Bu sayede sosyal devlet kapsamında yatırımlarınız daha karlı bir desteğe dönüşmüş olur.
  • Gönüllü olarak para biriktirmenize imkan sağlar,
  • Gençken yaşam mücadelesi kapsamında para biriktirmek mümkün olmayabilir. Dolayısıyla küçük miktarlarda yatırmış olduğunuz katkı sayesinde aile bütçenizi zorlamadan para biriktirmiş olursunuz.
  • İnsanlar yapacakları planlarının büyük bir bölümünü emekliliklerine dair gerçekleştirirler. Gençken üzerinizdeki yükün daha ağır olması ister istemez para biriktirme imkanınızı ortadan kaldıracaktır. BES ise bunu daha mümkün bir hale dönüştürür.

Bireysel emeklilik hesaplaması için https://bireyselemekliligim.com/ adresimizi ziyaret edebilirsiniz.